Katiko Gadih Lah Jadi Jando [Bag : 1]

Oleh : Babe Derwan

LAH hampia   saminggu, Bujang paniang-paniang lalek. Muko ‘ e nampak balipek-lipek. Sombok… Bagai menyimpan sesuatu. Antara kesal dan sodiah. Antah dendam bercampur bonci. Indak tantu, antah apo nan kadikarajokan Bujang. Duduak salah, togak salah. Dari pagi sampai potang, di rumah karajo Bujang hilia mudiak. Dari muko ka balakang. Dari balakang duduak sabonta dimuko TV di ruangan tongah, ndak lamo kemudian lah  bamonuang lo di langkan. Sementara rokok di mulut Bujang ndak beranti barabun, bak sepur. Biasonyo sabungkuih sahari indak habih, tapi kini 2 bungkuih rokok sahari ndak cukuik dek Bujang.
Sabotua ‘e Bujang adaloh anak mudo nan panuah samangat. Energik. Biaso ‘e, habis Subuh Bujang langsuang mangganti saruang jo sarawa pendek, kemudian lokek lo sapatu olah raga putiah. Bujang lalu kalua rumah, balari-lari kociak — marathon namo ‘e yo — manambuih embun pagi yang masih toba.
Mulai dari Pasa Usang, sampai ka kuburan Jalan Bangkok. baputa ka sekolah Tembok, taruih kalua di Pasa Teleng sampai lo baliak di Pasa Usang. Paliang tidak satiok pagi 2 kali rute itu diputari dek Bujang. Lah kalaua poluah, baru Bujang naiak ka rumah untuak menyeruput teh manis jo obuih ubi batabua karambia,  nan alah disadiokan dek Umak Bujang. Satolah itu — kalo ndo maleh — kankadang Bujang poi lo mandi ka Aia Angek sambia marocak honda butut ‘e, bebek Astrea tahu 80an. Pulang mandi,Bujang  kadang-kadang singgah lo di pasa  manyantap bubua samba si Er yang memang terkenal mantap.

Tibo di rumah mato hari lah sapanggalah.Bujang biasonyo lah kosik pulo di belakang rumah ma agiah makan ayam sakandang godang. Dek ndok tangguang banyak ayam Bujang, tiok pokan Ruba’a, hampia sakaranjang hasil talua ayam Bujang  nan dijuakan Umak ‘e ka pasa. Pitih ‘e lopeh lo untuak balanjo hari Ruba’a dek Umak Bujang.

Salosai maagiah makan ayam, Bujang lah menyebarkan makanan ikan omeh bacampua nila lo di tobek berukuran sodang, yang masih talatak di belakang rumah. Di pamatang tobek, Bujang basisolek lo dengan batanam kacang panjang jo toruang tunjuak. Di sabolah kanan tobek, lai lo tanah salaweh sapiriang sawah nan dimanfaatkan Bujang untuak batanam coklat. Walaupun cuma sekitar 20an batang, tapi kalau dilungguak-lungguakan ‘e dek Bujang, lumayan jo. Di sela-sela pohon coklat, ditanam ‘e pulo dek Bujang dengan lado. Pokok ‘e, buliah dikecekan indok lai tanah nan taluang dibuek si Bujang. Sakuliliang rumah ‘e ponuah dengan tanaman. Bahkan lai gai tomat jo sayua bayam.

Apo nan dikarajokan Bujang ko andak ‘e buliah manjadi contoh dek urang kampuang. Karano sacaro ndak lansuang Bujang lah mampratekkan ketahanan ekonomi mandiri sacaro kecil-kecilan bagi rumah tangga Umak ‘e. Ba’a kok tidok; kok nak pongek lauak, Bujang tingga manangguak di tobek. Kacang panjang tingga maambiak. Kok nak kalio ayam, tingga manangkok ayam di kandang. Lado jo tomat layi  lo di halaman.Karambia tingga dipanjek.

Beko, kiro-kiro pukua sambilan lewat, Bujang lah tibo lo di sawah. Mancoliak padi ‘e nan mahijau, baru salosai basiang. Dek baru habih basiang kaduo kali, tontu Bujang tingga manunggu manyabik jo lai. Sawah paninggalan almarhum ayah Bujang memang ndok terlalu laweh, kiro-kiro bangkitan 40 kombuik.Tapi untuak hiduik batigo;  Bujang, Umak jo si Ida — adiak ‘e, alhamdulillah mereka indok ponah maraso kakurangan.

Sairiang dengan tamatnya Bujang dari SMU di Taluak Ambun duo tahun lalu, ayah Bujang  mandadak maningga akibat serangan jantuang. Lobiah dari itu Bujang juo gagal waktu mengikuti tes masuak Peguruan Tinggi Negeri di Padang. Demi menjago Umak jo adiak bungsu ‘e, Ida, Bujang lalu memutuskan untuk manotap sajo di kampuang. Bialah… basawah miang lah di kampuang, pikia Bujang mantap wakotu itu.”Bialah nanti si Ida jo nan kuliah. Uda nan manjago Umak sambia mancarian biaya kuliahnyo di kampuang,” kecek Bujang mambori alasan ka Umak ‘e.

Sajak itulah Bujang kosik basawah, bataranak ayam, jo batobek.

*****
TAPI, lah saminggu ko Bujang botua-botua kahilangan samangaik. Jan kan kakarajo, mandi gai Bujang lah maleh. Sawah ndok ponah lah dicoliak ‘e. Ma- agiah makan ayam jo ikan, tapaso Umak Bujang nan turun tangan. Si Ida — nan baru kelas I SMU Taluak Ambun — sesudah pulang sekolah baru bisa manolong.

Sikap Bujang mandadak barubah, gara-gara saminggu nan lalu Bujang mandapek koba yang mengejutkan dari Umak ‘e. Bahwa, si Gadih lah dilamar pulo dek urang rantau. Kato Umak Bujang, nan malamar si Gadih adolah kamanakan dari Pak Daruwih. “Urang gaek paja tu lah lamo tingga di Jawa. Lah lamo lo ndak pernah pulang. Dengan alasan bia nanti acok pulang,  mereka mancari minantu urang kampuang. Antah bilo jo etongan ‘e, tibo-tibo lah bajadi jo — jo si Gadih,” carito Umak si Bujang.

Darah Bujang kontan balosia. Muko ‘e pun sirah. Barito ko bagi Bujang botua-botua bak mandonga potuih di siang bolong. Ba’a kok tidok; si Gadih,  tetangga nan cuma bajarak sambilan rumah dari rumah Bujang, tiok hari manjadi pamainan mato dek Bujang, tibo-tibo ka disuntiang ‘e dek urang.

Gadih memang gadih manih. Muko putiah halus bak pualam. Hiduang satangah mancuang. Proposi dengan wajahnyo yang oval. Dagu runciang bak sarang lobah. Kalau mangecek lamah lombuik, halauih bahasonyo. Dan kalau sonyum — alamak — Bujang bisa pingsan mancaliak ‘e. Cubo bayangkan; hampia satiok hari gadih rancak tu bamain-main di muko puncak hiduang Bujang, siang jo malam manjadi angan-angan Bujang, dan lah lamo pulo ba’agak-agak nak manyampaikan makasuik hati nan ndak takatokan, tibo-tibo kini gadih impiannyo itu lah disemba ‘e dek urang. Ba’a ndok ka shock Bujang dibueknyo.

Gadih sanasib jo si Bujang. Tamaik SMU Negeri Talu satahun nan lalu, karano masalah ekonomi Gadih tapaso menunda keinginan untuak kuliah di Padang. Untuak mancari kesibukan, Gadih mahonor di Kantua Camaik, sambia manolong rang gaeknyo balopau kociak di muko rumah.
Antaro Bujang jo Gadih memang olun ado hubungan apo-apo. Bagi Bujang baru sabateh angan-angan. Tapi Bujang memang lah lamo mancubo melakukan pendekatan. Misal ‘e bilo ado kegiatan karang taruna di kampuang, atau kegiatan-kegiatan anak mudo lainnya, Bujang jo Gadih biasonyo selalu terlibat. Karanonyo, tontu mereka acok basuo. Dan kesempatan itu tontu ndok lo disio-sio- an ‘e dek Bujang. Wa’e berusaho mandokekkan diri, berusaho mencari dan memberikan simpati kepado Gadih. Kankadang kalau nak pai rapek ka gedung atau ka kantua camaik, Bujang sangajo manjapuik Gadih dulu. Dan Gadih pun nampak ‘e tak menolak. Sepertinya happy-happy sajo dijapuik Bujang.

Bilo lah cando tun ; ooo…waik, ndok tangguang sonang hati Bujang doh. Bahkan bukan main bangga ‘e. Ba’alah kok indok; bajalan badampingan dengan gadih impian, sia pulo lah hatinyo nan ndok kabungo-bungo. Dek saking sonang ‘e hati Bujang, ndok tontu apo nan kadikecekkan ‘e lai. Bujang seperti kehilangan kato-kato. Atau mungkin juo karano Bujang jadi grogi. Tapi untuanglah si Gadih kadang-kadang pandai mencairkan suasana dengan batanyo ini dan itu.

Dalam rapek ndak sekejap pun Gadih lapeh dari Bujang. Dima Gadih duduak, di sampiangnyo pasti ado Bujang. Dima Gadih togak, di situ pulo Bujang togak. Pokok ‘e Bujang taruih mamempet. Beko ka pulang, Bujang lah manggandeng lo, sampai ka jonjang rumah paja ro. Samantaro  Gadih nampaknyo sonang-sonang sajo. Indak maraso keberatan, apolagi maraso rikuh dianta Bujang pulang. Malah Gadih batarimo kasih ka Bujang, sambia melempaskan senyumannya yang membuek hati Bujang manggalepa.

Bagi Bujang, bukankah sikap Gadih ini seolah memberi harapan? Harapan yang belum sempat terungkapkan. Harapan yang masih terpendam… Ontah sampai kapan…

“Koba ‘e ndo lamo doh. Habih hari Rayo Haji go mereka nikah. Salasai barolek, Gadih dibaok ‘e lai dek suami ‘e ka Jakarta,” Umak Bujang kembali menyentakkan Bujang dari lamunannya. Kecek Umak ‘e tu seolah manggaloga di taliongo Bujang. “Habis Rayo Haji, bararti ndok sampai duo bulan lagi si Gadih lah dibao tobang dek urang,” rintiah Bujang dalam hati. Podiah memang. Ahhh…plak!!! Reflek Bujang manyipak bungkuih rokok ‘e nan jatuah dari meja, sambia berlalu maninggakan Umak ‘e yang sontak takojuik sambia mauruik dado.

Sojak itulah hati Bujang ndo bakatontuan lai. Saraso bak dilunyah-lunyah. Romuak… Bujang kadang maraso manyosa,  maraso laki-laki pangacuik. Ba’a kok  untuak mangatokan kato cinto sajo ka Gadih, Bujang ndok barani. Kanapo? Ah… ingin rasonyo Bujang kini memberanikan diri menemui si Gadih, untuak menumpahkan semua perasaannyo. Tapi kinin untuak apo? Semuanya sudah talambek. Pikiran Bujang bakacamuak.

NAMUN KEMUDIAN DALAM HATI BUJANG MUNCUL SUATU PROTES. WA’E MARASO BAHWA SELAMA INI URANG RANTAU SUDAH MEMBERIKAN PERASAAN KETIDAK ADILAN BAGI ANAK-ANAK MUDO DI KAMPUANG. CUBO BAYANGKAN, SATIOK LAI ANAK GADIH NAN TACELAK DI KAMPUANG, TIBO-TIBO DATANG RANG RANTAU MANYEMBA ‘E. PADOHAL BAGI ANAK KAMPUANG KAGANTI BUNGO DI HALAMAN, SAKALIGUS PAMANIH KAMPUANG, NAN SATIOK HARI DIUPUAK-UPUAK DIBAWAH PALUPUAK MATO.  PODIAH ‘E, KADANG-KADANG ADO NAN LAH SADANG BAPACARAN, ADO PULO NAN LAH BAJANJI SAHIDUIK SAMATI, TAPI DEK TERGODA JO LAMARAN URANG RANTAU YANG EKONOMINYA MUNGKIN LOBIAH MENJANJIKAN, JO MEMBAYANGKAN LOMAKNYO HIDUIK DI KOTA NANTI, MAKO JADILAH ANAK KAMPUANG MALAPEH HAWO. DAN JANJI PUN TINGGA JANJI. KARANO ANAK GADIH ‘E , BAITU JUO RANG GAEKNYO, LOBIAH MAMILIAH URANG RANTAU YANG DIANGGAP LOBIAH MAPAN.

       APOKAH DI RANTAU — DI KOTA-KOTA BESAR — SEPERTI  JAKARTA, BANDUNG, MEDAN DAN LAIN-LAINNYO, SUDAH KRISIS WANITA? INDOK  ADO  LAI ANAK GADIH NAN TACELAK?  ATAU MUNGKIN INDOK LAKU DI KOTA? SAHINGGO HARUS PULANG KAMPUANG MANCARI  ‘E?  HAAA…? INI SEBUAH FENOMANA. TAPI FENOMENAL YANG SAKIT.  BEGITU PROTES BUJANG DALAM HATI.

Sebagai anak kampuang Bujang maraso diremehkan. Diperlakukan sakondak hati urang rantau. Itu karano Bujang maraso turut jadi korban. Ontah korban nan kabora, Bujang ndok tahu pasti.Sapangatahuan Bujang lah banyak anak mudo kampuang nan tacopuang. Kasus yang masih angek dialami si Podan, kawan Bujang sendiri.

Podan tapaso pasrah, katiko si Elli, nan baru 6 bulan dipacari ‘e, mangaku ndok bisa manolak keinginan orang tuonyo untuak mangawinan wa’e dengan Rudi, anak urang rantau dari Jakarta. Si Podan sabona nyanyuak dibuekan ‘e. Untuang sajo indok sampai bakujuik.

Sabolum ‘e, kasus yang hampia sanasib dengan Bujang dialami pulo dek si Uyun. Baru sadang maredeng-redeng ka si Ita nan hitam manih, eh, ndok tahu, kiro ‘e urang tuo si Ita lah manirimo pulo lamaran anak urang rantau di Bandung. Lah malopeh hawo pulo kawan tu.
*****
ONTAH apo nan tibo-tibo dipikiakan Bujang, mandadak wa’e maajak Umak jo si Ida bagonjua. Umak jo Ida agak taheran-heran. Sobab Bujang nampak ‘e serius sakali.

“Mak, lah bosan lo Ujang di kampuang go. Kok Ujang cubo lo marantau ka Jakarta ba’a nyo, Mak. Sakalian mancubo marubah nasib. Untuang-untuang berhasil,”  Bujang mambuka kato.

Umak jo si bungsu Ida kontan takojuik. “Aaa…sajak bilo lo takona dek Bujang nak marantau!?” tanyo Umak ‘e masih taheran-heran.

“Sabotu ‘e lah lamo tapikia dek Ujang. Tapi baru kini takecekan ka Umak,” jawab Bujang.
“Ida tau. Uda tibo-tibo nak marantau gara-gara Uni Gadih dilamar urang kan?” sela adiak e sambia malirik ka Umak.

Dan Umak pun mangangguak tando satuju.

Maraso kanai tembak dek adik ‘e, muko Bujang sirah jo sobuak. “Itu indok ado gai tu, Diak. Uda ndok ado hubungan apo-apo dengan si Gadih. Masih sebatas teman. Sungguah… rencana ko lah lamo Uda pikia kan,” jawek Bujang ma-ilak.

“Kalau Ujang pai, sia lai ka manjago Umak jo adiak ang? Dan ba’a lo sawah awak?” tanyo Umak Bujang gusar.

“Mukasuik Ujang, bialah dicubo dulu. Doa an sajolah anando sukses. Kalau lah sukses Ujang di rantau nanti, Umak jo Ida buliah manyusul. Sudah tu tingga miang awak di rantau lai,” kecek Bujang satangah mambujuak dan meyakinkan. Sadangkan mangonai dengan sia Umak jo adiak ‘e ka tingga, kato Bujang, wa’e akan mangecek jo Mak Aciak (adiak Umak ‘e yang paliang kociak) untuak manjago Umak jo si Ida. Ado pun tontang sawah, kato Bujang, ndok sobek na lai. Tingga manunggu manyabik miang lai. Tingga karajo ringan. “Kalau untuak manyabik jo nyo,  bisa Umak upahan nanti,” kecek Bujang.

Umak  jo si Ida tadiam  madonga – an alasan si Bujang. Mereka marasokan Bujang nampak ‘e sabona lah pokek na hati ‘e nak marantau. Kalau indok sarius tontu Bujang ndok pulo ka maajak Umak jo adiak bagonjua bona tontang niaik ‘e itu. Umak Bujang sabotu ‘e bisa memahami keinginan anak ‘e itu. Apolagi kawan-kawan sapantaran Bujang lah banyak nan maninggakan kampuang. Bialah nak dicubo ‘e pulo. Siapo tahu nasibnya bisa berobah nanti. Baitu pikia Umak Bujang. Karano Bujang anak yang rajin, cekatan dan pandai bergaul, mako Umak Bujang indok lo terlalu khawatir akan nasib Bujang di rantau nanti.

Singkek carito, dengan satongah borek hati Umak jo Ida malopeh juo Bujang  ka rantau. Bujang sangajo barangkek sabalum acara si Gadih baralek. Dari pado indok kuaik manahan ibo hati manyaksikan ba’a nanti Gadih basandiang  jo urang, bialah jan sato mancaliak. Baitu pikia Bujang. Bialah inyo bao tobang hati ‘e yang romuak itu ka rantau. Mudah-mudahan sado kapodihan hati Bujang copek terobati dengan kesibukannya mengadu nasib di rantau.

Dan Bujang pun barangkek sacaro diam-diam. Wa’e ndok ingin urang banyak tahu tontang kapaoian ‘e.Kalau pun ada nan manampak Bujang barangkek, wa’e cuma mangaku poi ka Padang sabonta. Bialah waktu jo nan manjawab nanti, katonyo dalam hati.

Sojak tabotiak barito bahwa Gadih lah di lamar urang rantau, Bujang memang indok pernah manampak ‘e lai, apolagi basuo. Gadih jarang kalua rumah. Seolah ditelan bumi. Bujang juo ndak tahu kanapo. Ontahlah… Koma pai ‘e paja tu. Dan katiko nak naiak oto di muko rumah ‘e kabarangkek, Bujang menyempatkan melayangkan pandangannyo ka rumah Gadih. Tapi paja du ndo jo nampak doh.

Semoga  bahagia kau Gadih… Salamaik tingga kampuang…. Bisiak Bujang dalam hati katiko oto nan ditumpangi ‘e itu mulai tobang maninggakan Talu. Tobang mambao hati Bujang nan ta ibo.*** … bersambung ke bagian 2.

(Cerita ini adalah fiksi/khayalan semata. Bila ada yang merasa mengalami dan tokohnya pun sama dalam cerita ini, itu hanyalah faktor kebetulan semata)

4 COMMENTS

  1. babe derwan,  talopeh daghi nasib si bujang dalamcaito “katiko gadih lah jadi jando” (bagian-1), fenomena nan manyobuik kabiasaan ughang ghantau mamiliah anak gadih nan tacelak dikampuang untuak kajadi bini dan dibaok tobang pulo kaghantau sabona’e lai juo elok’e (positif) apolagi wa’e ro lai katughunan atau anak/cucu kamanakan rang talu juo.
    Samo tau lah itoh,  nan siDaihoman iyo tamasuak rang rantau nan manyemba gadih daghi kampuang itoh nen dilombah gunuang talakmau., Anak gadih nan tacelak ro ibaraik buah “duyan kadam” dek lomak’e banyak lah bujang nan maintai, bak pantun dalam ronggeng :  duyan banamo duyan kadam  – ughang pinaga nan mandapenyo, bujang manjago siang jo malam – ughang dilua (ghantau) nan mandapeknyo. ……….  kasudahan’e yo si bujang nan nyanyuak, tapi kok sampai lo bakujuik atau “daghipado baputiah mato lobiah elok bakalang tanah, iyo sompik bona dunia gho dek si bujang.
    Kaputusan si bujang untuak poi maghantau sabona topek, bak pantun juo : kaghatau madang di ulu – babuah babungo balun,  maghantau bujang daolu – dikampuang paguno bolun.
    Sambia mananti kalanjutan (bagian-2),   bak kecek dunsanak Amri juo, nan bahaso tolu babe ro  iyo agak kuhang kolaik sobuak., tapi bisa dimaklumi sobab situkang koba lah lamo tingga dighantau sainggo jadilah bahaso tolu ta bora2 bukan bahaso tolu ta bogha2.

Leave a Reply to Babe Derwan Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here