Proposal Khatam Al Quran TPA Nurul Huda

PANITIA PELAKSANA KHATAM AL-QUR’AN

MDA NURUL HUDA

Jorong Merdeka Talu Kec.Talamau Kab.Pasaman Barat

Sekretariat : Mesjid Taqwa Kp. Mandahiling Jorong Merdeka Talu

No.         : 02 / PKA MDA- NH/IV/2010                                                  Talu, 27 April 2010

Lamp      : 1 ( satu ) berkas proposal

Hal          : Mohon Bantuan Dana

Kepada

Yth . ……..

Di

Tempat

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

 

Rangkaian salam dan do’a kepada SWT semoga rahmatNya selalu tercurah kepada kita semua,amin ya rabbal’alamin…

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Khatam Al-Qur’an yang ke X MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu Kecamatan Talamau tahun 2010 yang insya allah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 yang menurut perkiraan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 5.890.000,-( Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) sebagaimana proposal terlampir.

 

Untuk itu kami mohon bantuan dana dari Bapak demi terlaksananya kegiatan tersebut. Semoga dengan bantuan dana yang
Bapak berikan menjadi berkah bagi kami dan semoga Bapak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

 

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan,atas bantuan yang Bapak berikan kami ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalam.

Panitia Pelaksana Khatam Al-Qur’an

Ketua                                             Sekretaris

 

 

ttd                                                                       ttd

ZULFIKAR, S.Ag                                 A.O WINDRA

 

Turut Bermohon :

Pengurus MDA Nurul Huda                                    Kepala MDA Nurul Huda

 

 

ttd                                                                        ttd

 

BASTIAH                                                       MASRIL EFENDI

 

Diketahui Oleh :

Camat Talamau                                       Kepala KUA Kec. Talamau                             Wali Nagari Talu

 

 

ttd                                                                       ttd                                      ttd

Drs.ABDI SURYA                                            RONALDI, S.Ag                  ALJUFRI,S.S

NIP. 19650514 199302 1001                                                     NIP. 197202022000031 006

 1.   LATAR BELAKANG

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu ( Al-Alaq : 1 )

Realita menunjukkan banyak generasi muda khususnya para pemuda Islam sekarang tidak fasih bahkan buta sama sekali terhadap kitab suci Al-Qur’an. Jangankan untuk mengaplikasikan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk baca tulis pun masih banyak yang menggelengkan kepala tanda tak bisa. Keadaan ini tentu tidak lepas dari pergaulan dan etika moral para generasi muda yang sangat tidak islami yang cendrung menjadi peniru kebiasaan orang kafir laknatullah.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, salah satu cara adalah dengan mengintensifkan belajar membaca Al-Qur-an.

 1. TUJUAN

Seperti yang telah disinggung diatas, tujuan pelaksanaan Khatam Al-Qur’an ini adalah :

 1. Mengupayakan generasi muda Islam supaya pandai baca Al-Qur’an sejak dini
 2. Menumbuh bangkitkan sikap cinta Al-Qur’an

III.  HARAPAN

Melalui Khatam Al-Qur’an ini semoga umat Islam khususnya generasi muda lebih bisa memahami isi Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal ‘alamin.

 1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini insya allah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 bertempat di MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu

 1. PESERTA

Peserta kegiatan adalah murid MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu kelas VI yang berjumlah 16 orang. Dan murid MDA lainnya yang telah memenuhi syarat sebanyak 4 orang, sehingga total peserta Khatam Al-Qur’an MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu pada tahun 2010 ini berjumlah 20 orang peserta.

 1. PENUTUP

Demikianlah proposal permohonan bantuan dana ini kami ajukan semoga Bapak/Ibu berkenan mengabulkannya.

 

Panitia Pelaksana Khatam Al-Quran

Ketua                                                      Sekretaris

 

 

 

 

ZULFIKAR, S.Ag                                       A.O WINDRA

 

 

 

URAIAN KEGIATAN, SUMBER DANA DAN RINCIAN BIAYA

 

 1. SUMBER DANA

Adapun sumber dana dari kegiatan ini adalah :

 1. Iuran dari wali murid
NO URAIAN VOLUME SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)
1 Iuran dari wali murid peserta Khatam 20 Orang 175.000 3.500.000
2 Iuran dari wali murid MDA Nurul Huda 95 Orang 10.000 950.000
TOTAL 4.450.000

 

 1. Sumbangan dari Pemerintah, swasta dan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat

 

 1. RINCIAN BIAYA

Adapun rincian biaya dari kegiatan ini adalah :

NO URAIAN VOLUME SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)
1 1.1  Hadiah

a. Piala

b. Al-Qur’an

c. Cendera Mata untuk Juara I, II, III

 

1.2 Hadiah Lomba azan, Shalat Jenazah, Cerdas Cermat, Tilawah TK

 

6 buah

20 buah

3 buah

 

 

 

50.000

50.000

 

 

 

300.000

1.000.000

1.100.000

 

 

2.000.000

 

TOTAL

 

4.400.000

 

2.

 

Administrasi

 

 

 

400.000

 

TOTAL

 

400.000

3. Konsumsi

a.       Makan Peserta

b.      Makan Tamu/Undangan

c.       Makan Panitia

d.      Makan Peserta Drumband

e.       Makan Juri

f.        Snack Peserta, Tamu, Panitia, Juri dan Peserta Drumband

g.       Makan Murid MDA

h.       Air Mineral

 

20  Orang

110  Orang

38  Orang

40  Orang

3  Orang

 

400  Bks

100  Orang

20  Dus

 

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

 

1.500

10.000

20.000

 

200.000

1.100.000

380.000

400.000

60.000

 

600.000

1.000.000

400.000

 

TOTAL

 

4.140.000

4. Dekorasi

a.  Dekorasi

b.  Spanduk

c.  Foto/dokumentasi

 

1  buah

100  lbr

 

200.000

200.000

3.000

 

300.000

200.000

300.000

 

TOTAL

 

800.000

5. Drumband

a.  Sewa Drumband

 

 

 

300.000

 

300.000

 

TOTAL

 

300.000

6. Juri

a.  Honor Juri

 

3  Orang

 

100.000

 

300.000

 

TOTAL

 

300.000

 

Rekapitulasi Biaya :

 1. Hadiah

4.400.000

 1. Administrasi                                                                       400.000
 2. Konsumsi                                                                         4.140.000
 3. Dekorasi dan Dokumentasi                                               800.000
 4. Drumband                                                                            300.000
 5. Juri                                                                                    300.000

Jumlah                                                                         10.340.000

 

TOTAL BIAYA ( B – A )                      =    10.340.000 – 4.450.000

                                                                 =      5.890.000

Terbilang  : Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

 

Panitia Pelaksana Khatam Al-Qur’an

MDA Nurul Huda Jr. Merdeka Talu Tahun 2010

 

Ketua                             Sekretaris                            Bendahara

 

 

 

 

ZULFIKAR, S.Ag                 A.O WINDRA                       HUSNI. M

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR PANITIA PELAKSANA

KHATAM AL-QUR’AN TAHUN 2010

 

PELINDUNG/PENASEHAT:

 

 1. KEPALA KUA KEC.TALAMAU
 2. WALI NAGARI TALU
 3. KEPALA JORONG MERDEKA
 4. NINIK MAMAK KP.MANDAHILING,KP.JAMBAK,PANGULU PASA

 

KETUA                    : ZULFIKAR, S.Ag

SEKRETARIS        : A.O WINDRA                                      

BENDAHARA        : HUSNI. M

A. SEKSI DANA

KOORDINATOR

ANGGOTA

 

:

:

 

SAPTARIADI

1. ERA RUSTAM

2. AZVIANI

3. Hj.SULASTRI

4. MERI MASRIL

5. MASWARDI

6. MASRIL EFENDI

7. FIFI LAVITA

B. SEKSI KONSUMSI

KOORDINATOR

ANGGOTA

 

:

:

 

GUSNAWATI

1. ULISMA

2. LINDA

3. WARNI

4. MURNIWATI

5. YULIANIS

6. NURMA YUSTI

7. MARHAITA

8. NURHUSNA

9. SELURUH WALI

MURID MDA

C.  SEKSI ACARA

KOORDINATOR

ANGGOTA

 

:

:

 

YUSRAL  DELSON

1. WIDIASTUTI

2. IRFA

3. MARDAYENI

4. MERAYOSEFA

5. MASRIL EFENDI

6. SAPTARIADI

 

D. SEKSI TEMPAT/

     DEKORASI/

     DOKUMENTASI

KOORDINATOR

ANGGOTA

 

 

 

:

:

 

 

 

FIFI LAVITA

1.   YULISMAN

2.   SYAFRUDIN

3.   FITRIA DEWI

4.   ZULKARNAIN

5.   ERITA. R

6.   DEL

7.   MARHAITA

8.   NURHUSNA

9.   ASWIN

10. A.O WINDRA

11. KARANG

TARUNA

MERDEKA

 

 

MDA NURUL HUDA

JORONG MERDEKA NAGARI TALU KEC. TALAMAU

 

SURAT KEPUTUSAN

NIP.   / MDA-NH/2010

 

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KHATAM AL-QUR’AN

MDA NURUL HUDA JORONG MERDEKA NAGARI TALU TAHUN 2010

 

Menimbang : 1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Khatam Al-Qur’an di MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu maka perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Khatam Al-Qur’an Tahun 2010

 

Bahwa untuk tertib administrasi di MDA Nurul Huda maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini

 

Hasil musyawarah Pengurus MDA Nurul Huda, Wali Murid MDA Nurul Huda, Tokoh Masyarakat dan pemuda pada tanggal 18 April 2010

 

Mengingat : 1.

 

 

 

2.

 

 

3.

SKB tiga Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI No. 07 Tahun 1972 tentang Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum

 

Perda Kab. Pasaman Barat No.07 tahun 2007 tentang berpakaian Muslim dan Muslimat dikalangan Pelajar dan Instansi.

 

Perda Kab. Pasaman Barat No.09 tahun 2007 tentang pandai tulis baca Al-Qur’an

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

Pertama

:

 

   

Menetapkan Saudara/I Sebagai Panitia pelaksana Khatam Al-Qur’an MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Nagari Talu tahun 2010

 

Kedua :   Kepada nama-nama pada dictum kedua untuk melaksanakan tugas dan melaporkan pelaksanaan kepada Kepala MDA Nurul Huda Jorong Merdeka Talu

 

Ketiga :   Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan satu minggu setelah pelaksanaan acara

 

Keempat :   Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

 

&nbsp

;                                Ditetapkan  di         : Talu

Pada Tanggal          : 22 April 2010

 

Kepala MDA Nurul Huda

 

 

 

 

 MASRIL EFENDI

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here