IDUIK DI KAMPUANG (poi kapasa)

BAHASO TALU – Pokan GHUBA’A
Poi kapasa teh sonta nyoh nye siDaihpoman, paliang indo beko taboli pucuak onau duo kobek, timakau pikumbuah agak satayia, okok panama sabungkuih, nak mamboli panggonti ghimbeh nan patah untuak malayau pamatang sawah iyo lo, kok indo lai beko moh ladiang kedong jadi jo teh pinomak.
Nan umak paja alias induak bogheh sabolun poi kapasa cako olah bakoghuik lo konianG’e dek tasobauk sobuak bona diagiah pitih balanjo, tapi ka diponga-an teh nye sanak pitih du bona nan sayuik. Aghok dapek pitih daghi manjua gotah moh nan sapokan gho aghi ujan bakapanjangan jo kasudahan’e cuman duo aghi nyoh dapek manakiak tapi untuang jo lah lai gotah boku agak 4 kilo. Mongko nyehe pagi cako sambia mangaghutong : Kalau 60 puluah ibu piah nyoh bogha na teh ndo kacukuik pamboli minyak goreng jo gulo pasia doh pampaliang dapek mamboli lado jo gagham, baledang 3 ikua jo sa-onggok bada kaghasak. Biaso’e kalau kughang pitih balanjo dapek juo lah maanduak minyak goreng jo gulo dipasa ro tapi samo tau lah itoh lopau tompek maanduak lamo gho olah abih tabaka bontuak kayu mosiak di poghun.
Ontah lah sanak dighantau, montun teh paghosaian ami iduik di kampuang, lai nyoh takona bagai nak maghantau untuak maghubah nasib sadio’e tapi ndo lai nan bisa diasuang doh salain tulang nan ompek koghek jo nyoh – apo teh kadayo. Tibo di dunsanak nan basikola tenggi iyo lah bisa bakghojo sonang jadi pagawai tapi tibo di kami nan kojo tani dikampuang gho pampaliang sampai kalaih duo sempe nyoh malah lai pulo nan indo ponah makan sikola salain baghaja mangaji di sughau.
Mudah2an isuak gho kok tibo di anak/cucu kamanakan itoh di tolu banyak jolah nan bisa baghubah nasib’e sunsughang dibandiangkan kami nan basawah jo baladang, samo bakondak jo bado’a lah itoh bassamo ka nan kuaso, Amin… !.
Sakitu lah dulu sanak, talampau banyak na ba-caito batambah jauah lo pangona ro dek’e beko, yang namo’e sakik jo sonang iduik totap juo harus dijalani.
………….. Sabolun pulang daghi pasa bapantun lah sobuak lu :

tabaliak baliak mato tajak
tajak dibaok daghi poman
olah tabaliak mato mamak
mancoliak ulah kamanakan

batanam lado urang sinuruik
ditanam dokek pangka duyan
kok paguno mamak bajopuik
kok indo ogham ba acuahan…….. lanjuik !

Wassalam,
Dasril Alies Van siDaihpoman, Jakarta

Pedoman Dan Seluk Beluk Bahasa Talu

Oleh : Dasril Alies

Terdapat perubahan pengucapan (lafas) beberapa huruf Bahasa Indonsia secara umum dalam Bahasa Talu maupun bahasa Minangkabau, antara lain perubahan pada awal perkataan, ditengah maupun pada akhir sebuah kata pada Bahasa Talu,

1.   Perubahan lafas huruf awal kata E (Bhs. Indonesia) -> A (Bhs. Minang) -> menjadi huruf O pada pengucapan Bahasa Talu

BAHASA INDONESIA BAHASA  MINANG BAHASA  TALU
benar ; pernah ; senang

dengar ; cepat ;  kering

lembut ; tenang ; keras

jemput ; perut ; pecah

kecil ;  nenas ;  retak

bana ; panah ; sanang

danga; copek ; kariang

lombuik ; tonang ; kareh

japuik ; paruik ; pacah

kaciak ;  naneh ; ghotak

bona ; ponah ; sonang

donga; copek ;  koghiang

lombuik ; tonang ; kogheh

jopuik ; poghuik ; pocah

kociak ;  noneh ;  ratak

2.   Perubahan lafas huruf  R menjadi Gh seperti lafas Ghin  ) ? , ?) ejaan Arabic. Selain itu juga ierjadi perubahan  pengucapan huruf yang terletak pada awal, tengah dan akhir kata Bhs. Indonesia, Minang yang berubah pada Bahasa Talu.

BAHASA INDONESIA BAHASA  MINANG BAHASA  TALU
Awal kata :

rancak ; rantau ; rumah

ghuntuh ; remuk ; risau

Tengah kata

perut ; beras ; derai

parit ;  kertas ; bersih

Akhir kata

lebur ; deir ; takdir

pasir ; dengar ; pasar

Awal kata :

rancak ; rantau ; rumah

runtuh ; remuk ; risau

Tengah kata

pairuk ; bareh ; darai

parik ;  karateh ; barasiah

Akhir kata

labua ; dasia ; takadia

pasia ; danga ; pasa

Awal kata :

ghancak ; ghantau ; ghumah

ghuntuah ; ghomuak ; ghisau

Tengah kata

poghuik ; bogheh ; doghai

paghik ;  kaghoteh ; baghosiah Akhir kata

lobua ; dosia ; takodia

pasia ; donga ; pasa

Sakitulah dunsanak, tarutamo untuak adiak/anak/cucu/kamanakan nan kamungkinan olun paham bona Bahaso Tolu dek asobuak lahia dan godang ditanah ghantau.

Si-Daihpoman

Sumpah Janji komunitas Rang Talu

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Dunsanak RangTALU sekalian baik yang berada diperantauan maupun di kampung halaman sana, sudah lama juga (sejak Ramadhan 1430 H yang lalu) kita tidak berkomunikasi menggunakan Bahasa Talu baik secaara lisan maupun tulisan khususnya untuk digunakan dalam forum dunia maya Milis Grup Rang TALU yang secara rutin telah menjadi kesepakatan kita bersama (anggota milis grup) pada setiap hari Rabu yang kita sebut dengan “BAHASO TOLU DAY” atau AGHI POKAN BAHASO TOLU. Bahasa Talu merupakan salah satu budaya dan warisan dari nenek moyang kita Rang TALU yang patut dan sepantasnya kita pelihara serta lestarikan keberadaannya secara bersama pula sehingga mampu menjadi bahasa persatuan Rang TALU…

Hari ini adalah Hari RABU merupakan hari kita bersama sebagai Rang TALU maupun simpatisan untuk menggunakan bahasa Talu dalam berkomunikasi yang secara rutin (berkesinambungan) yang telah menjadi kesepakatan anggota milis grup setiap minggunya dalam malakukan komunikasi di Forum Milis Grup Rang Talu (Webs : http//www.freewebs.com/rang talu) dan mudah2an akan berlaku pulo di Grup Facebook Yoo Rang TALU. Secara berkebetulan hari rabu sekarang tanggal 28 Oktober merupakan hari istimewa dan bersejarah bagi Bangsa Indonesia yaitu “Hari Sumpah Pemuda”  yang menjadi IKRAR Putra Putri Indonesia 81 tahun yang lalu, intinya mengakui bertumpah darah yang SATU Tanah Air Indonesia, Mengakui berbangsa yang SATU Bangsa Indonesia, dan Menjunjung tenggi BAHASA PERSATUAN  Bahasa Indonesia.

Sebagai pengakuan tokoh-tokoh pemuda Indonesia dimasa lalu dan setiap tahun tetap diperingati bangsa Indonesia secaara rutin dengan sebuah upacara resmi “Hari Sumpah Pemuda”, dalam hal ini sebagai peringatan bagi kita bahwa Tteks Sumpah Pemuda tersebut merupakan sumpah dan ikrar para pemuda dan segenap bangsa Indonesia sekaligus berlaku sepanjang masa. Selanjutnya barangkali keberadaan sumpah pemuda tersebut sangat relevan pula bagi kita yang mengaku Rang TALU untuk manyampaikan ikrar atau sumpah nan bersifat lokal (rang talu) tapi masih dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sumpah atau janji yang perlu kita ikrarkan secara bersama sebagai komunitas yang mengaku Rang TALU tersebut adalah ::

SUMPAH JANJI RANG TALU
* Kami anak nagari salingka gunuang talamau mangaku batumpah darah & leluhur yang satu : Rang TALU
* Kami anak nagari salingka gunuang talamau mangaku punyo ikatan yang satu  : komunitas Rang TALU
* Kami anak nagari salingka gunuang talamau manjunjuang tenggi bahaso persatuan : BAHASO TOLU

Takaik dengan bahaso tolu yang maghupokan warisan budaya nenek moyang Rang Talu memang parolu dan pantas kitoh paliagho (lestarikan) basamo, sobab dengan manggunakon BAHASO TOLU sebagai bahaso komunikasi baiak lisan maupun tulisan diantagho kito basamo di komunitas Rang Talu akan mampu manyatukan ikatan bathin itoh sado’e nan mangoku Rang Talu. Dengan demikian kito berharap salain manjadi bahaso persatuan, bahaso tolu akan manjadi identitas tersendiri atau alat pengenal bagi masyarakat lainnya terhadap kiita RANG TALU, semoga !

Sakitu nyoh, Ba’a pulo manughuik pandapek dunsanak ?
Wassalam : siDaih Poman