Cagua Jo Cokua – Bagian 3, Tamat

Penulis : Dasril Alies

Montunlah daghipado batele-tele, kito pasingkek caghito baliak :

Sasudah mamboli kacang gogheng barondom, Buyuang Cagua jo Upik Cokua sapokaik poi katopi tang64)ayia di balakang pasa dengan mamondam ghaso masiang-masiang alias Indo palang65) mangecek bagai doh. Sampai ditopi tang ayia ughang du duduak bajuntai66) di aka batang kojai67). sambia makan kacang gogheng baduo. Tibo-tibo kalualah kecek Upik Cokua : Kok nye Wak68) sia cako, kigho’e Cagua, diulang’e baliak cagua-cagua je69) nyo’e agak tagolak-golak70) sobuak, takilia juo lai kaki du ?.

(lebih…)

Cagua Jo Cokua – Bagian 2

Penulis : Dasril Alies

Apo nan tacagua ? : Kawan nan lain abih36) mancoliak37) kalapangan, kigho’e38) dek cako39) yuang Kotam talampau ka-ateh manyentak-an sewa’e mako tacagua sobuak jaga40) kawan du41), bulek jo nampak’e. Walaupun ndo joleh bona, tapi satiok42) Kotam mandapek bal apolagi dokek43) tunggak-gol44) lawan, mako panonton toghuih45) manyoghak-an “cagua – cagua”.

Aghi ujan main bal lanjuik toghuih panonton batambah heboh “cagua-cagua” dek tembakan yuang Kotam masuak gol lawan, skor samantagho jadi tigo duo (3-2).

Main bal pose46) dulu sabonta…47)

(lebih…)

Cagua jo Cokua – Bagian 1

Penulis : Dasril Alies

Iko caghito sangkek1) kociak dulu wakotu masih paja-paja di kampuang Ontah baghontah2), tasobuiklah Rohimin nan samulo bagola3) Buyuang Kotam4) alias kociak itam jo Rohimah alias Upiak Komek5) basamo kawan sapamainan5) laki jo padusi6), lai nan banamo Amaik Koba7) (Mhd. Akbar), si Bujang, Yuang Golek8) alias gopuak9) bulek10), si Picak11) dll. Kok nan padusi namo’e si Gadih, Upik Manih, Nurindah, lai pulo nan komba12) si Tiamin (siti Aminah) jo Tianah (siti Hasanah), pokok’e banyaklah ± 20 ughang.

(lebih…)