Dusta

Assalamu’alaikum Wa rahmatullahi Wa barakaatuh,

Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong).
(HR. Bukhari)
Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) – Dr. Muhammad Faiz Almath – Gema Insani Press

…hadanallahu waiyyakum ajma’in…

Wassalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh,..
(lebih…)

Penghapus Kesalahan

Assalamu’alaykum Wa rahmatullahi Wa barakaatuh,

Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:
Aku masuk menemui Rasulullah saw. ketika beliau sedang menderita penyakit demam lalu aku mengusap beliau dengan tanganku dan berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau benar-benar terjangkit demam yang sangat parah. Rasulullah saw. bersabda: Ya, sesungguhnya aku juga mengidap demam seperti yang dialami oleh dua orang di antara kamu. Aku berkata: Itu, karena engkau memperoleh dua pahala. Rasulullah saw. bersabda: Benar. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu penyakit dan lainnya kecuali Allah akan menghapus dengan penyakit tersebut kesalahan-kesalahannya seperti sebatang pohon yang merontokkan daunnya.
(Shahih Muslim No.4663)

Sahabat, sempilkandalam doa-doa antum/na bagi keselamatan, kesabaran, dan kemenangansaudara/i muslim kita di seluruh dunia yang saat ini mungkin tidak dapatmenikmati kemudahan seperti yg kita nikmati saat ini…


…hadanallahu waiyyakum ajma’in…

Wassalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

(lebih…)