Lima Pertanyaan di Hari Kiamat

Assalamu’alaykum Wa rahmatullahi Wa barakaatuh,

Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara:

(1) Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya

(2) Tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya

(3) Tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh dan

(4) dalam hal apa dia membelanjakannya

(5) dan tentang ilmunya, mana yang dia amalkan

(HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) – Dr. Muhammad Faiz Almath – Gema Insani Press

Sanak, sempilkandalam doa-doa antum/na bagi keselamatan, kesabaran, dan kemenangansaudara/i muslim kita di seluruh belahan Bumi yang saat ini mungkin tidak dapatmenikmati kemudahan seperti yg kita nikmati saat ini…

…hadanallahu waiyyakum ajma’in…

Wassalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh,

Kematian

Assalamu’alaykum Wa rahmatullahi Wa barakaatuh

Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadanallahu waiyyakum ajma’in…
Wassalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh,..