Katiko Gadih Lah Jadi Jando [Bag : 1]

Oleh : Babe Derwan

LAH hampia   saminggu, Bujang paniang-paniang lalek. Muko ‘ e nampak balipek-lipek. Sombok… Bagai menyimpan sesuatu. Antara kesal dan sodiah. Antah dendam bercampur bonci. Indak tantu, antah apo nan kadikarajokan Bujang. Duduak salah, togak salah. Dari pagi sampai potang, di rumah karajo Bujang hilia mudiak. Dari muko ka balakang. Dari balakang duduak sabonta dimuko TV di ruangan tongah, ndak lamo kemudian lah  bamonuang lo di langkan. Sementara rokok di mulut Bujang ndak beranti barabun, bak sepur. Biasonyo sabungkuih sahari indak habih, tapi kini 2 bungkuih rokok sahari ndak cukuik dek Bujang.
Sabotua ‘e Bujang adaloh anak mudo nan panuah samangat. Energik. Biaso ‘e, habis Subuh Bujang langsuang mangganti saruang jo sarawa pendek, kemudian lokek lo sapatu olah raga putiah. Bujang lalu kalua rumah, balari-lari kociak — marathon namo ‘e yo — manambuih embun pagi yang masih toba.
Mulai dari Pasa Usang, sampai ka kuburan Jalan Bangkok. baputa ka sekolah Tembok, taruih kalua di Pasa Teleng sampai lo baliak di Pasa Usang. Paliang tidak satiok pagi 2 kali rute itu diputari dek Bujang. Lah kalaua poluah, baru Bujang naiak ka rumah untuak menyeruput teh manis jo obuih ubi batabua karambia,  nan alah disadiokan dek Umak Bujang. Satolah itu — kalo ndo maleh — kankadang Bujang poi lo mandi ka Aia Angek sambia marocak honda butut ‘e, bebek Astrea tahu 80an. Pulang mandi,Bujang  kadang-kadang singgah lo di pasa  manyantap bubua samba si Er yang memang terkenal mantap.

Tibo di rumah mato hari lah sapanggalah.Bujang biasonyo lah kosik pulo di belakang rumah ma agiah makan ayam sakandang godang. Dek ndok tangguang banyak ayam Bujang, tiok pokan Ruba’a, hampia sakaranjang hasil talua ayam Bujang  nan dijuakan Umak ‘e ka pasa. Pitih ‘e lopeh lo untuak balanjo hari Ruba’a dek Umak Bujang.

Salosai maagiah makan ayam, Bujang lah menyebarkan makanan ikan omeh bacampua nila lo di tobek berukuran sodang, yang masih talatak di belakang rumah. Di pamatang tobek, Bujang basisolek lo dengan batanam kacang panjang jo toruang tunjuak. Di sabolah kanan tobek, lai lo tanah salaweh sapiriang sawah nan dimanfaatkan Bujang untuak batanam coklat. Walaupun cuma sekitar 20an batang, tapi kalau dilungguak-lungguakan ‘e dek Bujang, lumayan jo. Di sela-sela pohon coklat, ditanam ‘e pulo dek Bujang dengan lado. Pokok ‘e, buliah dikecekan indok lai tanah nan taluang dibuek si Bujang. Sakuliliang rumah ‘e ponuah dengan tanaman. Bahkan lai gai tomat jo sayua bayam.

Apo nan dikarajokan Bujang ko andak ‘e buliah manjadi contoh dek urang kampuang. Karano sacaro ndak lansuang Bujang lah mampratekkan ketahanan ekonomi mandiri sacaro kecil-kecilan bagi rumah tangga Umak ‘e. Ba’a kok tidok; kok nak pongek lauak, Bujang tingga manangguak di tobek. Kacang panjang tingga maambiak. Kok nak kalio ayam, tingga manangkok ayam di kandang. Lado jo tomat layi  lo di halaman.Karambia tingga dipanjek.

Beko, kiro-kiro pukua sambilan lewat, Bujang lah tibo lo di sawah. Mancoliak padi ‘e nan mahijau, baru salosai basiang. Dek baru habih basiang kaduo kali, tontu Bujang tingga manunggu manyabik jo lai. Sawah paninggalan almarhum ayah Bujang memang ndok terlalu laweh, kiro-kiro bangkitan 40 kombuik.Tapi untuak hiduik batigo;  Bujang, Umak jo si Ida — adiak ‘e, alhamdulillah mereka indok ponah maraso kakurangan.

Sairiang dengan tamatnya Bujang dari SMU di Taluak Ambun duo tahun lalu, ayah Bujang  mandadak maningga akibat serangan jantuang. Lobiah dari itu Bujang juo gagal waktu mengikuti tes masuak Peguruan Tinggi Negeri di Padang. Demi menjago Umak jo adiak bungsu ‘e, Ida, Bujang lalu memutuskan untuk manotap sajo di kampuang. Bialah… basawah miang lah di kampuang, pikia Bujang mantap wakotu itu.”Bialah nanti si Ida jo nan kuliah. Uda nan manjago Umak sambia mancarian biaya kuliahnyo di kampuang,” kecek Bujang mambori alasan ka Umak ‘e.

Sajak itulah Bujang kosik basawah, bataranak ayam, jo batobek.

*****
TAPI, lah saminggu ko Bujang botua-botua kahilangan samangaik. Jan kan kakarajo, mandi gai Bujang lah maleh. Sawah ndok ponah lah dicoliak ‘e. Ma- agiah makan ayam jo ikan, tapaso Umak Bujang nan turun tangan. Si Ida — nan baru kelas I SMU Taluak Ambun — sesudah pulang sekolah baru bisa manolong.

Sikap Bujang mandadak barubah, gara-gara saminggu nan lalu Bujang mandapek koba yang mengejutkan dari Umak ‘e. Bahwa, si Gadih lah dilamar pulo dek urang rantau. Kato Umak Bujang, nan malamar si Gadih adolah kamanakan dari Pak Daruwih. “Urang gaek paja tu lah lamo tingga di Jawa. Lah lamo lo ndak pernah pulang. Dengan alasan bia nanti acok pulang,  mereka mancari minantu urang kampuang. Antah bilo jo etongan ‘e, tibo-tibo lah bajadi jo — jo si Gadih,” carito Umak si Bujang.

Darah Bujang kontan balosia. Muko ‘e pun sirah. Barito ko bagi Bujang botua-botua bak mandonga potuih di siang bolong. Ba’a kok tidok; si Gadih,  tetangga nan cuma bajarak sambilan rumah dari rumah Bujang, tiok hari manjadi pamainan mato dek Bujang, tibo-tibo ka disuntiang ‘e dek urang.

Gadih memang gadih manih. Muko putiah halus bak pualam. Hiduang satangah mancuang. Proposi dengan wajahnyo yang oval. Dagu runciang bak sarang lobah. Kalau mangecek lamah lombuik, halauih bahasonyo. Dan kalau sonyum — alamak — Bujang bisa pingsan mancaliak ‘e. Cubo bayangkan; hampia satiok hari gadih rancak tu bamain-main di muko puncak hiduang Bujang, siang jo malam manjadi angan-angan Bujang, dan lah lamo pulo ba’agak-agak nak manyampaikan makasuik hati nan ndak takatokan, tibo-tibo kini gadih impiannyo itu lah disemba ‘e dek urang. Ba’a ndok ka shock Bujang dibueknyo.

Gadih sanasib jo si Bujang. Tamaik SMU Negeri Talu satahun nan lalu, karano masalah ekonomi Gadih tapaso menunda keinginan untuak kuliah di Padang. Untuak mancari kesibukan, Gadih mahonor di Kantua Camaik, sambia manolong rang gaeknyo balopau kociak di muko rumah.
Antaro Bujang jo Gadih memang olun ado hubungan apo-apo. Bagi Bujang baru sabateh angan-angan. Tapi Bujang memang lah lamo mancubo melakukan pendekatan. Misal ‘e bilo ado kegiatan karang taruna di kampuang, atau kegiatan-kegiatan anak mudo lainnya, Bujang jo Gadih biasonyo selalu terlibat. Karanonyo, tontu mereka acok basuo. Dan kesempatan itu tontu ndok lo disio-sio- an ‘e dek Bujang. Wa’e berusaho mandokekkan diri, berusaho mencari dan memberikan simpati kepado Gadih. Kankadang kalau nak pai rapek ka gedung atau ka kantua camaik, Bujang sangajo manjapuik Gadih dulu. Dan Gadih pun nampak ‘e tak menolak. Sepertinya happy-happy sajo dijapuik Bujang.

Bilo lah cando tun ; ooo…waik, ndok tangguang sonang hati Bujang doh. Bahkan bukan main bangga ‘e. Ba’alah kok indok; bajalan badampingan dengan gadih impian, sia pulo lah hatinyo nan ndok kabungo-bungo. Dek saking sonang ‘e hati Bujang, ndok tontu apo nan kadikecekkan ‘e lai. Bujang seperti kehilangan kato-kato. Atau mungkin juo karano Bujang jadi grogi. Tapi untuanglah si Gadih kadang-kadang pandai mencairkan suasana dengan batanyo ini dan itu.

Dalam rapek ndak sekejap pun Gadih lapeh dari Bujang. Dima Gadih duduak, di sampiangnyo pasti ado Bujang. Dima Gadih togak, di situ pulo Bujang togak. Pokok ‘e Bujang taruih mamempet. Beko ka pulang, Bujang lah manggandeng lo, sampai ka jonjang rumah paja ro. Samantaro  Gadih nampaknyo sonang-sonang sajo. Indak maraso keberatan, apolagi maraso rikuh dianta Bujang pulang. Malah Gadih batarimo kasih ka Bujang, sambia melempaskan senyumannya yang membuek hati Bujang manggalepa.

Bagi Bujang, bukankah sikap Gadih ini seolah memberi harapan? Harapan yang belum sempat terungkapkan. Harapan yang masih terpendam… Ontah sampai kapan…

“Koba ‘e ndo lamo doh. Habih hari Rayo Haji go mereka nikah. Salasai barolek, Gadih dibaok ‘e lai dek suami ‘e ka Jakarta,” Umak Bujang kembali menyentakkan Bujang dari lamunannya. Kecek Umak ‘e tu seolah manggaloga di taliongo Bujang. “Habis Rayo Haji, bararti ndok sampai duo bulan lagi si Gadih lah dibao tobang dek urang,” rintiah Bujang dalam hati. Podiah memang. Ahhh…plak!!! Reflek Bujang manyipak bungkuih rokok ‘e nan jatuah dari meja, sambia berlalu maninggakan Umak ‘e yang sontak takojuik sambia mauruik dado.

Sojak itulah hati Bujang ndo bakatontuan lai. Saraso bak dilunyah-lunyah. Romuak… Bujang kadang maraso manyosa,  maraso laki-laki pangacuik. Ba’a kok  untuak mangatokan kato cinto sajo ka Gadih, Bujang ndok barani. Kanapo? Ah… ingin rasonyo Bujang kini memberanikan diri menemui si Gadih, untuak menumpahkan semua perasaannyo. Tapi kinin untuak apo? Semuanya sudah talambek. Pikiran Bujang bakacamuak.

NAMUN KEMUDIAN DALAM HATI BUJANG MUNCUL SUATU PROTES. WA’E MARASO BAHWA SELAMA INI URANG RANTAU SUDAH MEMBERIKAN PERASAAN KETIDAK ADILAN BAGI ANAK-ANAK MUDO DI KAMPUANG. CUBO BAYANGKAN, SATIOK LAI ANAK GADIH NAN TACELAK DI KAMPUANG, TIBO-TIBO DATANG RANG RANTAU MANYEMBA ‘E. PADOHAL BAGI ANAK KAMPUANG KAGANTI BUNGO DI HALAMAN, SAKALIGUS PAMANIH KAMPUANG, NAN SATIOK HARI DIUPUAK-UPUAK DIBAWAH PALUPUAK MATO.  PODIAH ‘E, KADANG-KADANG ADO NAN LAH SADANG BAPACARAN, ADO PULO NAN LAH BAJANJI SAHIDUIK SAMATI, TAPI DEK TERGODA JO LAMARAN URANG RANTAU YANG EKONOMINYA MUNGKIN LOBIAH MENJANJIKAN, JO MEMBAYANGKAN LOMAKNYO HIDUIK DI KOTA NANTI, MAKO JADILAH ANAK KAMPUANG MALAPEH HAWO. DAN JANJI PUN TINGGA JANJI. KARANO ANAK GADIH ‘E , BAITU JUO RANG GAEKNYO, LOBIAH MAMILIAH URANG RANTAU YANG DIANGGAP LOBIAH MAPAN.

       APOKAH DI RANTAU — DI KOTA-KOTA BESAR — SEPERTI  JAKARTA, BANDUNG, MEDAN DAN LAIN-LAINNYO, SUDAH KRISIS WANITA? INDOK  ADO  LAI ANAK GADIH NAN TACELAK?  ATAU MUNGKIN INDOK LAKU DI KOTA? SAHINGGO HARUS PULANG KAMPUANG MANCARI  ‘E?  HAAA…? INI SEBUAH FENOMANA. TAPI FENOMENAL YANG SAKIT.  BEGITU PROTES BUJANG DALAM HATI.

Sebagai anak kampuang Bujang maraso diremehkan. Diperlakukan sakondak hati urang rantau. Itu karano Bujang maraso turut jadi korban. Ontah korban nan kabora, Bujang ndok tahu pasti.Sapangatahuan Bujang lah banyak anak mudo kampuang nan tacopuang. Kasus yang masih angek dialami si Podan, kawan Bujang sendiri.

Podan tapaso pasrah, katiko si Elli, nan baru 6 bulan dipacari ‘e, mangaku ndok bisa manolak keinginan orang tuonyo untuak mangawinan wa’e dengan Rudi, anak urang rantau dari Jakarta. Si Podan sabona nyanyuak dibuekan ‘e. Untuang sajo indok sampai bakujuik.

Sabolum ‘e, kasus yang hampia sanasib dengan Bujang dialami pulo dek si Uyun. Baru sadang maredeng-redeng ka si Ita nan hitam manih, eh, ndok tahu, kiro ‘e urang tuo si Ita lah manirimo pulo lamaran anak urang rantau di Bandung. Lah malopeh hawo pulo kawan tu.
*****
ONTAH apo nan tibo-tibo dipikiakan Bujang, mandadak wa’e maajak Umak jo si Ida bagonjua. Umak jo Ida agak taheran-heran. Sobab Bujang nampak ‘e serius sakali.

“Mak, lah bosan lo Ujang di kampuang go. Kok Ujang cubo lo marantau ka Jakarta ba’a nyo, Mak. Sakalian mancubo marubah nasib. Untuang-untuang berhasil,”  Bujang mambuka kato.

Umak jo si bungsu Ida kontan takojuik. “Aaa…sajak bilo lo takona dek Bujang nak marantau!?” tanyo Umak ‘e masih taheran-heran.

“Sabotu ‘e lah lamo tapikia dek Ujang. Tapi baru kini takecekan ka Umak,” jawab Bujang.
“Ida tau. Uda tibo-tibo nak marantau gara-gara Uni Gadih dilamar urang kan?” sela adiak e sambia malirik ka Umak.

Dan Umak pun mangangguak tando satuju.

Maraso kanai tembak dek adik ‘e, muko Bujang sirah jo sobuak. “Itu indok ado gai tu, Diak. Uda ndok ado hubungan apo-apo dengan si Gadih. Masih sebatas teman. Sungguah… rencana ko lah lamo Uda pikia kan,” jawek Bujang ma-ilak.

“Kalau Ujang pai, sia lai ka manjago Umak jo adiak ang? Dan ba’a lo sawah awak?” tanyo Umak Bujang gusar.

“Mukasuik Ujang, bialah dicubo dulu. Doa an sajolah anando sukses. Kalau lah sukses Ujang di rantau nanti, Umak jo Ida buliah manyusul. Sudah tu tingga miang awak di rantau lai,” kecek Bujang satangah mambujuak dan meyakinkan. Sadangkan mangonai dengan sia Umak jo adiak ‘e ka tingga, kato Bujang, wa’e akan mangecek jo Mak Aciak (adiak Umak ‘e yang paliang kociak) untuak manjago Umak jo si Ida. Ado pun tontang sawah, kato Bujang, ndok sobek na lai. Tingga manunggu manyabik miang lai. Tingga karajo ringan. “Kalau untuak manyabik jo nyo,  bisa Umak upahan nanti,” kecek Bujang.

Umak  jo si Ida tadiam  madonga – an alasan si Bujang. Mereka marasokan Bujang nampak ‘e sabona lah pokek na hati ‘e nak marantau. Kalau indok sarius tontu Bujang ndok pulo ka maajak Umak jo adiak bagonjua bona tontang niaik ‘e itu. Umak Bujang sabotu ‘e bisa memahami keinginan anak ‘e itu. Apolagi kawan-kawan sapantaran Bujang lah banyak nan maninggakan kampuang. Bialah nak dicubo ‘e pulo. Siapo tahu nasibnya bisa berobah nanti. Baitu pikia Umak Bujang. Karano Bujang anak yang rajin, cekatan dan pandai bergaul, mako Umak Bujang indok lo terlalu khawatir akan nasib Bujang di rantau nanti.

Singkek carito, dengan satongah borek hati Umak jo Ida malopeh juo Bujang  ka rantau. Bujang sangajo barangkek sabalum acara si Gadih baralek. Dari pado indok kuaik manahan ibo hati manyaksikan ba’a nanti Gadih basandiang  jo urang, bialah jan sato mancaliak. Baitu pikia Bujang. Bialah inyo bao tobang hati ‘e yang romuak itu ka rantau. Mudah-mudahan sado kapodihan hati Bujang copek terobati dengan kesibukannya mengadu nasib di rantau.

Dan Bujang pun barangkek sacaro diam-diam. Wa’e ndok ingin urang banyak tahu tontang kapaoian ‘e.Kalau pun ada nan manampak Bujang barangkek, wa’e cuma mangaku poi ka Padang sabonta. Bialah waktu jo nan manjawab nanti, katonyo dalam hati.

Sojak tabotiak barito bahwa Gadih lah di lamar urang rantau, Bujang memang indok pernah manampak ‘e lai, apolagi basuo. Gadih jarang kalua rumah. Seolah ditelan bumi. Bujang juo ndak tahu kanapo. Ontahlah… Koma pai ‘e paja tu. Dan katiko nak naiak oto di muko rumah ‘e kabarangkek, Bujang menyempatkan melayangkan pandangannyo ka rumah Gadih. Tapi paja du ndo jo nampak doh.

Semoga  bahagia kau Gadih… Salamaik tingga kampuang…. Bisiak Bujang dalam hati katiko oto nan ditumpangi ‘e itu mulai tobang maninggakan Talu. Tobang mambao hati Bujang nan ta ibo.*** … bersambung ke bagian 2.

(Cerita ini adalah fiksi/khayalan semata. Bila ada yang merasa mengalami dan tokohnya pun sama dalam cerita ini, itu hanyalah faktor kebetulan semata)

Busway Masuk Kota Padang

Oleh : AL Miter

Sistem transportasi bus rapid transportation (BRT) atau biasa lebih dikenal dengan busway dinilai cukup sukses menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Dianggap sukses di DKI Jakarta dan beberapa kota lain di pulau Jawa, Kemenhub mulai melirik kota-kota di daerah di luar Jawa.

Sebagaimana diungkap oleh Bambang Supriyadi Ervan, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, tahun 2011 ini busway akan diterapkan di 3 kota. Kota-kota tsb adalah Surabaya, Makasar dan Padang, seperti dilansir oleh Kompas.Com.

“BRT ini diharapkan bisa mengantisipasi kemacetan kota-kota di Indonesia pada masa mendatang. Setelah ada di sebuah kota, sistem ini akan terus dikembangkan,” kata Bambang di Jakarta (Kompas.Com)

Dari satu sisi, pengoperasian busway di Jakarta agaknya sudah mulai dirasakan manfaatnya sebagai transportasi massal, paling tidak oleh masyarakat penggunanya. Terutama dari sisi tarif yang relative terjangkau dibanding jarak tempuh, yang bisa transit dari satu koridor ke koridor lain dengan satu tiket. Juga dari sisi waktu yang secara umum lebih cepat ketimbang naik bus regular, meski sekali-sekali masih suka terjadi ‘gangguan’ yang bisa-bisa menyebabkan busway lebih lama dari bus biasa.

Namun keberadaan busway ini bukan tidak meninggalkan masaalah lain. “Pencaplokan” jalur jalan raya yang sudah ada sebagai jalur khusus yang hanya boleh dilewati oleh busway, paling tidak telah mengurangi kapasitas jalan tersebut. Hal ini tentu justru dapat menyebabkan macet yang makin parah diluar jalur busway. Bayangkan jalan yang tadinya 3 jalur saja sudah sering macet, sekarang tinggal 2 jalur sementara jumlah kendaraan cenderung bertambah.

Selain itu, angkutan umum lain yang tadinya melayani rute yang sama, tentu harus dicarikan rute lain atau solusi tertentu jika tidak ingin muncul masaalah baru dengan pengusaha angkutan umum tsb berikut sopir dan keneknya yang terancam sumber penghasilannya.

Pertanyaannya sekarang, apakah kota Padang termasuk kota yang tingkat kemacetannya sudah amat parah sehingga keberadaan busway sudah begitu mendesaknya ?  Apakah jalan raya di Kota Padang sama lebarnya dengan jala raya di Jakarta, yang jika satu jalur digunakan khusus untuk busway dan sisanya masih cukup untuk kendaraan lainnya ?  Apakah rasio perbandingan jumlah penduduk dengan ketersediaan angkutan umum Kota Padang sudah tidak memadai sehingga diperlukan busway sebagai jalan keluar ? Apakah masyarakat Kota Padang sudah merasakan kekurangan dengan angkutan perkotaan yang ada sekarang ?

Jika semua jawabannya “ya”, bolehlah dipertimbangkan. Namun mengingat pengadaan dan pengoperasian busway tsb akan memerlukan biaya yang cukup besar, tentu tetap diperlukan penelitian atau kajian secara akademis / ilmiah sebelum lahir rekomendasi atau indikasi kebutuhan perlunya pembangunan busway di Kota Padang.

Yang pasti, Padang tidaklah sama dengan Jakarta. Permasaalahan transportasi di Jakarta jelas tidak sama dengan masaalah transportasi di Padang. Lantas apa gerangan yang membuat busway yang dianggap jadi solusi transportasi umum di Jakarta juga akan jadi solusi di Padang. Bukan berarti tidak setuju atau anti busway di Kota Padang, namun perlu ada kajian dan penjelasan kepada masyarakat, kenapa Padang dianggap sudah membutuhkan busway. Terus berapa anggaran yang diperlukan, baik untuk membangun infrastruktur maupun pengadaan busnya. Lalu sumber dananya dari mana, apakah dibiayai pemerintah pusat (melalui Kemenhub) atau oleh Pemda Kota Padang, atau sharing ? Atau sepenuhnya diserahkan ke swasta ?

Agaknya terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab sebelum realisasi rencana tsb. Sedangkan pertanyaan yang memerlukan jawaban pembaca sekalian, terutama kepada dunsanak yang berdomisili di Kota Padang, hanya satu,” Setujukah anda pengoperasian busway di Kota Padang mulai 2011 ini ?”

Prissy – Dari Talu Wakili Sumbar Menuju Bali

Gadis cilik berkulit hitam manis itu mempunyai nama lengkap Prissy Mahisa Sandra, lahir 11 thn yang lalu di Jorong Merdeka, Kenagarian Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat. Jorong adalah sebutan di Minangkabau untuk suatu wilayah kampung setingkat Dusun atau Desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dalam suatu Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. Kabupaten Pasaman Barat sendiri terletak lebih kurang 250 km dari kota Padang ke arah Utara.

Sehari-hari Prissy tercatat sebagai salah seorang siswi di SD N 15 Talamau, yaitu SD yang terletak di tengah sawah dan dibangun sebagai ganti SD Inpres yang porak poranda dan lenyap ditelan bencana longsor yang melanda Talu pada tahun 2001. Saat ini Prissy baru saja naik ke Kelas V. Dan karena pekerjaan, kedua orang tuanya terpaksa harus tinggal berjauhan dengan si buah hati. Ayah dan Ibu Prissy tinggal di sebuah rumah mungil di areal perkebunan yang berjarak lebih kurang 110 km dari Jorong di mana Prissy mereka tinggalkan bersama kakek dan neneknya.

Wakili Provinsi Sumatera Barat . . .

Dalam kesehariannya, sebetulnya tidak ada hal yang istimewa dari seorang Prissy. Ia senang berteman, periang dan suka bermain seperti anak-anak lainnya. Pulang sekolah Prissy kecil telah terbiasa membantu neneknya, melakukan hal-hal pantas dilakukan oleh anak seusianya. Seperti teman-temannya yang lain, selepas bermain sore Prissy pun pergi mengaji ke TPA yang dapat dicapai berjalan kaki dari rumah neneknya. Selepas sholat magrib, Prissy selalu menyempatkan diri melihat pelajaran sekaligu menyiapkan buku-buku buat esok harinya. Demikianlah keseharian Prissy kecil, seperti juga kebanyakan anak-anak seusianya di lingkungan mereka tinggal.

Lalu apa sebetulnya yang menarik dari seorang Prissy ? Selain kesederhanaan dan keluguan yang juga dimiliki oleh ana-anak lain, ternyata Prissy Mahisa Sandra memiliki prestasi yang tergolong gemilang. Paling tidak di kelas dan di sekolahnya. Sebut saja Uni Epi (panggilan sehari-hari orang tua Prissy), patut berbangga hati dan tentu bahagia, bahwa sejak duduk kelas I buah hatinya Prissy selalu meraih predikat Juara Umum di sekolahnya, tak pernah luput sampai sekarang. Menurut Uni Epi juga, Prissy sudah dapat memainkan alat musik mini keyboard sejak kelas III, hanya dengan belajar sendiri. Prestasi terbaiknya dibidang ilmu pendidikan adalah sebagai peraih Juara II Olimpiade Sience Tk SD se Kab. Pasaman Barat.

Wakili Provinsi Sumatera Barat

Sekitar bulan April 2010 yang lalu, setelah melalui seleksi singkat, Prissy kecil terpilih sebagai utusan Kec. Talamau untuk mengikuti Lomba Cipta Lagu Anak-anak se Kab. Pasaman Barat. Dalam lomba tsb, Prissy berhasil meraih Juara II, sedang juara I jatuh kepada wakil dari Kec. Pasaman, yaitu kecamatan yang menjadi Ibu Kabupaten. Meski (sebagaimana diceritakan) menurut sebagian pihak bahwa Prissy sesungguhnya juga layak meraih Juara I, namun Prissi kecil tak lantas berkecil hati.

Kesabaran dan keihklasan Prissy tak sia-sia, setelah proses seleksi berlanjut sampai ke tingkat provinsi, ternyata para dewan juri malah menjatuhkan pilihannya kepada lagu “Liburan“ karya Prissy, sebagai karya yang terbaik dan layak mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional.

Selanjutnya, Prissy Mahisa Sandra akan bertolak dari Padang (Minggu, 25/7/10) menuju pulau Dewata, Bali, untuk mengikuti Lomba Cipta Lagu Anak-anak Tingkat Nasional, sebagai wakil Sumatera Barat. Menurut informasi yang diperoleh, dalam lomba di Bali nantinya setiap peserta akan mempresentasikan lagu ciptaanya secara notasi, kemudian membawakannya dalam sebuah penampilan. Pada lomba yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali ini, setiap peserta juga akan diminta menciptakan satu lagu lagi, yaitu lagu daerah.

Semoga Prissy, gadis cilik yang berangkat dari sebuah dusun menuju pulau dewata Bali dengan membawa nama Provinsi, dapat bersaing dengan teman-temannya dari provinsi lain. Semoga Prissy pulang dengan membawa predikat terbaik.Selamat berjuang nak Prissy.[Tulisan diambil dari Kompasiana.Com ]